НОВИНИ

25.02.2022 г.
Изявление на президента на Международния комитет на Червения кръст /МКЧК/
Женева (МКЧК)

24 февруари 2022 г.

В изявлението на президента на МКЧК Петер Маурер относно конфликта в Украйна се казва, че сраженията в Украйна и разширяването на конфликта може да доведе до смърт и разрушения, за мащаба на които е страшно да се мисли, като се има предвид огромният военен капацитет.


„Вече виждаме непосредствените последици за цивилните, като последното засилване предизвика ново разселване. Жителите на Донбас и на други места вече са преживели осем години конфликт. Сега се страхувам от увеличаване на страданието, с потенциал за огромен брой жертви и обширно унищожаване на цивилни обекти като водоснабдителни и електрически централи, както и масово разселване, травми, раздяла на семейства и изчезнали лица.

Дългогодишният опит на МКЧК показва, че погрешните изчисления, липсата на разбиране и неверните предположения за оценка на потенциалните граждански въздействия от големи бойни операции могат да имат ужасни последици.Участниците в тази битка следва да имат предвид, че:

Страните в конфликта в Украйна трябва да се придържат към Международното хуманитарно право, включително четирите Женевски конвенции от 1949 г. и първия допълнителен протокол към тях от 1977 г., както и да осигурят защитата на цивилното население и задържаните. Те трябва да се въздържат от атаки, които нарушават правилата за водене на военни действия или забрани за средства и методи за водене на война. В населените места трябва да се избягва използването на оръжия с широкообхватни ефекти.

Атаките не трябва да бъдат насочени срещу цивилни обекти. Основната инфраструктура трябва да бъде пощадена, включително системи за вода, газ и електричество, които, например, осигуряват на граждански домове, училища и медицински заведения жизненоважни доставки на вода и електричество. Атаките, извършвани с нови технологии и киберсредства, трябва също да спазват Международното хуманитарно право.

Пространството за неутрални, безпристрастни и независими хуманитарни действия трябва да бъде защитено, така че участниците в хуманитарното подпомагане като Украинския Червен кръст, Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и по-широкото Движение на Червения кръст и Червения полумесец да могат да поддържат достъп до цивилни.

Приоритетът на МКЧК е да помага на нуждаещите се. Тази седмица доставихме 3000 литра питейна вода в болницата в Докучаевск и 7000 литра в община Донецк. Неотдавнашната работа включва и посещения в местата за лишаване от свобода за подобряване на хигиената и храненето. Ако ситуацията със сигурността позволява, нашите екипи, сега, в Украйна ще продължат работата си за ремонт на жизненоважна инфраструктура, подкрепа на здравните заведения с лекарства и оборудване и подкрепа на семействата с храна и хигиенни артикули. Ние ще продължим нашия двустранен и поверителен диалог със страните в конфликта, за да защитим засегнатите от сраженията.

Призоваваме всички държави да направят всичко по силите си и влиянието си, за да избегнат ескалация на конфликта, чиито разходи и последици за цивилното население надхвърлят капацитета за защита и подпомагане.

През последните години МКЧК е видял как много конфликти започват и ескалират, но твърде малко от тях приключват и във всеки от тях цивилното население носи последствията.“