НОВИНИ

24.02.2022 г.
СТАНОВИЩЕ на Българския Червен кръст

Българският Червен кръст изразява своята дълбока тревога във връзка с ескалацията на конфликта в Украйна и неговото прерастване във военни действия.

Българският Червен кръст е част от Международното червенокръстко движение – най-голямата хуманитарна мрежа в света и се ръководи в работата си от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

БЧК се надява за:

•    бързо разрешаване на конфликта, 

•    хуманно отношение към всички човешки същества,

•    осигуряване на закрила за най-уязвимите лица – деца, жени, болни и ранени, както и за журналисти, медицинския и хуманитарния състав,

•    предотвратяване и недопускане на  човешко страдание и прояви на нетолерантност.


БЧК   е за спазване и прилагане на нормите на Международното хуманитарно право и изпълняване на ангажиментите, поети от държавите при ратифициране на Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях.

Ясната и категорична позиция на БЧК е за разрешаване на всички политически конфликти по мирен, цивилизован и дипломатически път. Изразяваме своята вяра и  надежда за бързото приключване на настоящата кризисна ситуация.