НОВИНИ

03.12.2021 г.
BILLA България дари 100 000 лв. в подкрепа на Програма „Топъл обяд“ на БЧК

През уч. 2021/22 г. BILLA България подкрепя Програма „Топъл обяд“ на БЧК  с корпоративно дарение на стойност 100 000 лв. Сумата ще осигури безплатна топла храна в училище за нуждаещи се деца на възраст от 7 до 18 години на територията на цялата страна. Програмата обхваща ученици, чиито семейства най-вече поради социални причини или други, независещи от тях обстоятелства, не могат да обезпечат основни потребности от ежедневието им.

Дарението стана възможно благодарение на всички клиенти на BILLA, които в периода 29 септември – 30 ноември 2021 година, избраха веригата за пазаруване и допринесоха тази инициатива да се случи.

Недохранването на тези деца води до рискове за здравето, което се отразява и на учебния процес. Осигуряването на топла и здравословна храна за децата в училище, особено през студените месеци от годината, допринася за подобряване на здравния им статус, за облекчаване на бюджета на социално слабите семейства и намалява риска от отпадането им от образователната система. Програмата е както здравна, така и социална и образователна.

Благодарение на корпоративни партньори, като BILLA България, както и на подкрепата на индивидуални дарители, до момента Програма „Топъл обяд“ е осигурила безплатна храна на 20 500 нуждаещи се български деца от цялата страна.

BILLA България и Български Червен кръст си партнират от 6 години в подкрепа и на още една кауза чрез съвместната кампания „Купи и дари“, която е насочена към осигуряване на хранителни продукти за социално слаби хора, живеещи самостоятелно или настанени в институции.

В бедствени и кризисни ситуации компанията е предоставяла многократни дарения за подпомагане на пострадали. БИЛЛА  има сериозен финансов принос и към Националната кампания на БЧК „Заедно срещу COVID 19”.