НОВИНИ

24.10.2021 г.
143 години Българския Червен кръст служи всеотдайно

Уважаеми доброволци, членове и служители на Българския Червен кръст,

На 25 октомври 1878 г. е създадено първото червенокръстко дружество в страната, което поставя началото на изграждането на националната организация на Българския Червен кръст и вече 143 години тя служи всеотдайно на българския народ, бидейки най-голямата и разпознаваема хуманитарна структура в България, подпомагаща  обществото и страдащите, в съответсвие с традиционния за нашия народ фундамент от хуманитарни ценности. Те стават идейната основа за многостранната подкрепа на уязвимите хора през различни етапи от историята на България – както по време на войните, с подкрепа на ранените и болните войници, с прилагане на Женевската конвенция за размяна на военнопленници, така и с неотменното участие в борбата със заразните заболявания в страната и изпращането на санитарни мисии извън нея, подпомагане на българите-бежанци от Тракия и Македония, на гладуващите в Поволжието и особено на пострадалите при различните природни бедствия. Организацията има значимо място, също, за създаването на Съюза за защита на децата и Бързата медицинска помощ, за организираното кръводаряване у нас и за масовото обучение на населението по първа помощ, създаването на санитарната авиация, разширяване на дейностите с планинското и водно спасяване и формиране на специализираните им структури. На този ден може да се изтъкнат и много други факти от славната история на БЧК, като част от тях са свързани и със социално-здравната помощ и грижи на уязвимите хора и мащабните хранителни програми, психосоциалната подкрепа и други, а съвсем наскоро БЧК отбеляза и 100 години от създаването на своята младежка организация и нейния значим и приобщаващ принос.

Съществено е, обаче, че и в настоящия критичен момент на безпрецедентна епидемия от COVID – 19 и не по-малко дълбока икономическа, социална и духовна криза, Българският Червен кръст е, както винаги, на своето изключително отговорно място и прави необходимото за успешното реализиране на своята Мисия, като дава хуманитарния си принос за подкрепа на страдащите и маргинализирани хора, а със своята роля и дейност за мобилизирането на хиляди доброволци от общностите, ги прави по-солидарни и действени в общия фронт срещу болестта и кризите, което ще предопредели и мащаба на бъдещото въздействие на цялостната дейност на БЧК, за да може в различни ситуации и бедствия, хуманитарният отговор на обществото да бъде все по-успешен и ефективен.

Във връзка с предстоящата годишнина от създаването на БЧК се обръщаме към вас – нашите доброволци, членове и служители, с огромна благодарност за усилията ви да обединявате хората да извършват най-хуманната за човечеството Мисия, пряко свързана с живота, здравето и достойнството на всеки човек в нужда. Всеотдайността ви при осъществяване на всички червенокръстки дейности, в т.ч. и тези, свързани с пандемията, са доказателство, че взаимопомощта, добротворчеството и милосърдието са сред най-висшите човешки добродетели, които се оказват по-силни от страха пред болестта и неизвестното.

Благодарим ви за проявената обществена ангажираност и всеотдайна работа в тези неимоверно тежки условия и ви уверяваме, че можете да бъдете горди с постигнатото и извършената огромна хуманитарна дейност, в полза, както на отделните хора и общности, така и на страната, като цяло!

От цялото си сърце ви пожелаваме крепко здраве, лично щастие и много удовлетворяващи и успешни начинания!

                  

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Красимир Гигов                               Акад. Христо Григоров, д-р х. к.