НОВИНИ

14.10.2021 г.
100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

На 14 октомври 2021 г. Българският младежки Червен кръст (БМЧК) отбелязва един век от създаването си.  

БМЧК е неразделна част от БЧК и е националнопредставителна младежка организация, която чрез доброволците си в цялата страна и посредством своите програми, дейности и услуги, приобщава децата и младите хора към хуманитарните принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността. За своите 100 години, организацията подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарни ценности, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия и кризи.

„През последните 100 години историята на Българския младежки Червен кръст е неразделна част от историята на България. Доброволците на БМЧК  винаги са били готови да се отзоват в помощ на българското общество при всяка криза, извънредна ситуация или драматично събитие.“ – се казва в приветствието на Франческо Рока, президент на Международната федерация на Червения кръст  и Червения полумесец.

По случай годишнината от 11:00 ч. в зала „Музейна“ на БЧК беше валидирана пощенска марка в блок, дело на художничката Жаклина Симова.

Марката беше официално валидирана от г-н Деян Дънешки, главен изпълнителен директор на Български пощи, от акад. Христо Григоров, председател на БЧК, и от Стели Джамбазова, председател  на БМЧК.


В Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ беше представена книгата „Аз служа – 100 години БМЧК (1921-2021 г.)“, която представя исторически преглед на дати, личности и събития от вековната история на БМЧК. Нейни автори са проф. Росица Стоянова и Дивна Гоцева от Института за исторически изследвания – БАН. В кулоарите на Националната библиотека беше открита и юбилейна изложба със специално подбрани знакови фотографии от различни дейности на Младежката организация от 1921 г. до днес.

За първи път, на специална церемония в Библиотеката, бе връчен и новоучреденият медал на БМЧК „За добротворчество“.  За дългогодишната си дейност и изключителния принос за развитието на Младежката Червенокръстка организация  с медала бе удостоен д-р Янко Михайлов.