НОВИНИ

01.10.2021 г.
Международен ден на възрастните хора

През 1990 г. ООН обявява 1 октомври за Международен ден на възрастните хора и вече 31 години той се чества от милиони хора по света. Всяка година ООН определя различна визия, като посланието тази година е „Дигитално равенство за хората от всички възрасти“. По този начин се акцентира върху нуждата от достъп и равноправно участие на възрастните хора във всички сфери на дигиталните услуги.

Тази година Международният ден на възрастните хора се чества и в контекста на Десетилетието на здравословното остаряване (2021-2030 г.). Това дава  възможност правителства, гражданско общество, международни агенции, професионалисти, академични среди, медии и частен сектор да обединят усилия за съгласувани дейности и програми, насочени към подобряване живота на възрастните хора, техните семейства и общностите, в които живеят.