НОВИНИ

21.09.2021 г.
Откриване на Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни

В Деня на София, 17 септември, Български Червен кръст съвместно с Фондация „Асоциация за развитие на София“, Пазари „Възраждане“ ЕАД и ВКБООН България откриха първото по рода си „Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни“. Бюрото осигурява условия за чужденците и ГТС да имат лесен достъп до услуги, предоставяни от неправителствени организации в София и от Столична община, да получават информация за възможности за обучения и програми, да вземат участие и да организират свои културни прояви.