НОВИНИ

19.08.2021 г.
Световен хуманитарен ден

През 2009 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обяви 19 август за Световен хуманитарен ден. На тази дата Международната федерация на Червения кръст и на Червения полумесец, ООН, международни и неправителствени организации отдават почит и признание към хуманитарната дейност, оказвана ежедневно от милиони доброволци и служители в цял свят.

Българският Червен кръст изпълнява своя хуманитарен мандат и подпомага държавата, работeйки усилено за закрила и подкрепа на уязвими групи граждани, за опазване на тяхното достойнство.

Тази година темата на Световния хуманитарен ден е „В надпревара срещу климатичната криза – не можем да оставим никого зад себе си“. Само преди броени дни, доброволци и служители на нашата организация участваха в ограничаването и потушаването на множеството пожари, възникнали на територията на страната, както и в подпомагането на пострадалото население.

Днес изразяваме признателност към всички професионалисти и доброволци у нас и по света, включени в значими хуманитарни дейности и допринасящи за облекчаване на страданията на хората засегнати от хуманитарни кризи, последните от които са разрушителното земетресение в Хаити, кризата в Афганистан, незапомнените суши, горските пожари и разбира се, COVID-19. Всички те са мерило за най-висока нравственост и отговорност.

Признателност заслужават и доброволците, членовете и служителите на БЧК, които чрез своите дейности подкрепят уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации допринасят за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закрилят здравето и живота и осигуряват уважение към човешката личност.

Благодаря Ви за вашата неуморна работа и за безрезрвната ви вяра в силата на солидарността, благородството и милосърдието.Честит Световен хуманитарен ден!Акад. Христо Григоров, д-р х. к.

Председател на Българския Червен кръст
Презентация на Д-р С.Стоименова, главен секретар на БЧК по темата "Климатични изменения и здраве" във връзка със Световния хуманитарен ден на 19 август можете да видите в прикачения файл