НОВИНИ

14.07.2021 г.
Обучение на парамедици
Срок за подаване на документи: от 15.07.2021г. до 31.10.2021г.

Национален учебен център на БЧК в партньорство с  Център за професионално образование „Прогрес и знание”, стартира обучение по професия „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” трета степен на квалификация.

Обучението ще започне в началото  на месец ноември.  Обучението ще се проведе по програма съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО, с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра, дневна форма на обучение /съботно-неделна/.

    Първи семестър / теоретична подготовка/;

    Втори семестър /практическа подготовка/;

    Трети семестър /стажантска програма/, ще се провежда в Център за спешна медицинска помощ – София.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.

Цената на обучението за целия курс е 2500/две хиляди и петстотин/ лева  платими на пет вноски. Първа вноска – 600 /шестстотин/ лева.

Срок за подаване на документи: от 15.07.2021г. до 31.10.2021г. Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО Прогрес и знание“ с адрес гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1, или в ЦПО към Български Червен кръст, с адрес НУЛЦ на БЧК – Лозен, : с. Лозен, ул. „Половраг” 31.Необходими документи:

1.    Заявление /образец/

2.    Диплома за средно образование /оригинал и копие/

3.    Лична карта

4.    Шофьорска книжка /категория В, М/

5.    Медицинско свидетелство

6.    Снимки – 4бр. паспортен формат

7.    Документ за платена такса /първа вноска/Заплащане на такса за участие в курса се извършва на каса в НУЛЦ на БЧК – Лозен, с адрес: с. Лозен, ул. „Половраг” 31, или по банкова сметка:

БАНКА – UNICREDIT BULBANK

IBAN: BG98UNCR96601010037800

BIC: UNCRBGSF
За повече информация – 0879 86 44 67; 0876 44 97 25; 0882 98 89 02; 0889 60 12 20

e-mail: progressiznanie@gmail.com; nulc_lozen@redcross.bg

http://www.redcrosstrainingcentre.org/