НОВИНИ

09.11.2021 г.
Обучение на парамедици
Срокът за подаване на документи е до 31.12.2021г.

Националният учебен център на БЧК в партньорство с Центъра за професионално образование „Прогрес и знание”, стартира обучение по професия „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” - трета степен на квалификация.

Обучението ще започне в началото на месец януари и ще се проведе по програма, съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. Тя е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра - дневна форма на обучение /съботно-неделна/.

    Първи семестър / теоретична подготовка/;

    Втори семестър /практическа подготовка/;

    Трети семестър /стажантска програма/ - ще се провежда в Центъра за спешна медицинска помощ – София.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.

Цената на обучението за целия курс е 2900 /две хиляди и деветстотин/ лева, платими на четири вноски. Първа вноска – 800лв. при подаване на документите и 3 вноски по 700лв. в началото на всеки семестър.

Срокът за подаване на документи е до 31.12.2021г. Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО Прогрес и знание“ с адрес: гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1, или в ЦПО към Български Червен кръст, с адрес НУЛЦ на БЧК – Лозен, с. Лозен, ул. „Половраг” 31.Необходими документи:

1.    Заявление /образец/

2.    Диплома за средно образование /оригинал и копие/

3.    Лична карта

4.    Шофьорска книжка /категория В, М/

5.    Медицинско свидетелство

6.    Снимки – 4бр. паспортен формат

7.    Документ за платена такса /първа вноска/Заплащане на таксата за участие в курса се извършва на касата в НУЛЦ на БЧК – Лозен, с адрес: с. Лозен, ул. „Половраг” 31, или по банкова сметка:

__________________________

БАНКА – UNICREDIT BULBANK

IBAN: BG98UNCR96601010037800

BIC: UNCRBGSFЗа повече информация – 0879 86 44 67; 0876 44 97 25; 0882 98 89 02; 0889 60 12 20

e-mail: progressiznanie@gmail.com; nulc_lozen@redcross.bghttp://www.redcrosstrainingcentre.org/