НОВИНИ

28.06.2021 г.
„Животът е с предимство“
29 юни 2021 г. ; от 16:30 до 19:00 ч. при паметника на Съветската армия (от страната на бул. „Цар Освободител“)

По повод 29 юни – Национален ден на безопасността на движението, и като част от проект „Животът е с предимство“, Столичната организация на Българския Червен кръст организира празник на открито. Целта е да се постави широк публичен акцент върху системни и ефективни действия за повишаване нивото на безопасността на движението по пътищата и опазването на здравето и живота на учениците от София.

Събитието „Животът е с предимство“ е информационна кампания, изцяло разработена от доброволците на Столичната организация на БЧК, и включва рекламни материали, викторина с въпроси и различни игри за деца на тема пътна безопасност и др. Предвидена е интересна демонстрация от доброволци на Младежкия авариен екип /МАЕ-София/ на техники по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортен инцидент със симулация на сблъсък между автомобил, велосипедист и пешеходец.

За събитието са поканени представители на отдел „Пътна полиция-СДВР, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, членове на Съвета по безопасност на движението на децата в София, доброволци и служители на БЧК-Столична организация и други заинтересовани страни.

Проектът „Животът е с предимство” е финансиран по Програма на Съвета по безопасност на движението на децата в София СБДДС и цели да допринесе за повишаване познанията по безопасността на движението на учениците от столичните училища като най-рискови групи за пътнотранспортни произшествия. Чрез поредица от интерактивни дейности, предоставящи знания и умения за безопасността на движението на база дискусии на младежите-обучители с учениците, както и запознаването им с техники за оказване на помощ при инцидент, работни ателиета, информационна кампания и чрез методите „Учене чрез игра“ (за по-малката възрастова група) и „Връстници обучават връстници“ (за по-големите ученици) се цели и развиване на умения за безопасно поведение на пътя, нулева толерантност към употребата на алкохол и наркотични вещества и агресията на пътя.          ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Събитието ще се състои на 29 юни 2021 г.  /вторник/  от 16:30 до 19:00 часа в Княжевска градина при паметника на Съветската армия (от страната на бул. „Цар Освободител“)