НОВИНИ

03.06.2021 г.
Становище

Във връзка с достигналата до нас информация за провеждане на кампания „Нахрани, облечи и зарадвай дете“ организирана от г-н Петко Асенов - вицепрезидент на световната ромска организация, изразяваме следното становище:Приветстваме идеята, но БЧК не е организатор и на този етап няма възможност да вземе участие в кампанията, поради факта че организацията е изцяло ангажирана с изпълнението на План -2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България операция тип 2 - BG05FMOP001-2.004 предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти, стартирането на която ще започне всеки момент.Българският Червен кръст винаги е бил съпричастен към хуманитарните инициативи, насочени към подкрепа на най-уязвимите групи от българското общество и неговата дейност в тази насока ще продължи с пълни сили.