НОВИНИ

29.05.2021 г.
БЧК отчете дейността си през периода 2017 – 2020 г

Делегатите на Отчетно-изборното общо събрание преизбраха за председател акад. Христо Григоров
Акад. Христо Григоров беше преизбран за председател на Българския Червен кръст от делегатите на Отчетно-изборното общо събрание на организацията, което се проведе на 28 и 29 май в София. Проф. Здравко Маринов от БЧК София-град, д-р Валентин Пеев от БЧК-София област и Стойчо Стойчев от БЧК-Ямбол, също бяха преизбрани за заместник-председатели.

„Както в цялата си 142-годишна история, и през последния четиригодишен период, дейностите, реализирани от БЧК недвусмислено доказаха качествата му на организация, отстояваща общочовешките ценности като свое верую. В това трудно време, в което всички се сблъскахме с невиждана досега криза, породена от пандемията от COVID-19, за пореден път БЧК с изключителна отговорност се изправи пред лицето на болката и страданието и с цялата си мощ, мобилизирайки целия си ресурс – човешки и материален, застана рамо до рамо с държавните институции в борбата с коронавируса. В тази битка активно се включи и младежката ни организация, която тази година навършва 100 години от своето създаване.“ - така накратко председателят на организацията характеризира отминалия мандат.

Равносметката от работата на БЧК показва, че продължава тенденцията за стабилизиране и увеличаване броя на членовете на организацията, като за 2020 г. те са около 150 000 и над 200 000 дългосрочни и спонтанни доброволци, съмишленици и поддръжници.

Генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов отчете изпълнението на Стратегия  2020, представи Стратегия 2030 и плана за работа на БЧК през 2021 г.

Общото събрание беше закрито от председателя Христо Григоров, който отново изказа своята признателност към доброволците и служителите за упорития им труд и всеотдайност, благодари за гласуваното му доверие и пожела на всички здраве и още по-успешен Мандат 2021 – 2024.

 

Акад. Христо Генадиев Григоров, д-р х.к. – делегат от София

Повече от 40 години е член на БЧК, а от 1992 г., неколкократно - зам.-председател на националната организация и председател на Столичната организация. През 2001 г. е избран за председател на БЧК и вече 20 г. го ръководи. В този период съществено е допринесъл за неговото организационно укрепване и системно развитие като модерна и ефективна хуманитарна институция, в полза на уязвимите хора в ежедневни и бедствени ситуации и за хуманизиране на обществото. Особено ярко и убедително тези характеристки на червенокръстката организация намериха реализация под негово ръководство и през тежкия епидемичен период, свързан с COVID-19.

Удостояван е с множество държавни награди и почетни звания, носител е на златни медали за заслуги “БЧК” и “За човеколюбие”. През 2020 г. президентът на Р България го удостои с орден “За граждански заслуги” – първа степен за приноса му за развитието и укрепването на гражданското общество. От 2011 г. е “доктор хонорис кауза” на БАНИ, а през 2016 г. му се присъжда почетното звание “академик” за постиженията му и авторски издания в областта на историята. 

ОТЧЕТ