НОВИНИ

07.04.2021 г.
Световен ден на здравето

Световният ден на здравето се отбелязва ежегодно на 7 април в деня когато през 1948 г. е създадена Световната здравна организация ( СЗО). От този исторически момент до днес  членове на СЗО са 191 страни от целия свят.

Всяка година се чества тази дата, за да се насърчи физическото, емоционално и  психическо здраве в свeта. През 2021 година вниманието е насочено към изграждане на по- справедлив и здравословен свят. Приканват се всички – от световните лидери до обикновените хора, да се фокусират върху  едно здравно предизвикателство със световна значимост. COVID-19 показа ясно наличието на неравнопоставеност и доведе до  увеличаване неравенствата в здравеопазването. Въз основа на настоящите социално- икономически анализи се очаква това сегментиране да се увеличи в бъдеще,  и да бъде застрашен достъпът  до здравеопазване  на големи групи от хора.

Нашият свят е изграден върху различни неравенства. Някои хора живеят по-здравословно, имат по-добър достъп до здравни услуги в сравнение с други, които се борят да свързват двата края с минимални  ежедневни разходи: живеят при лоши битови условия, нямат достъп до образование, до безопасна среда, чиста вода и въздух, продоволствена осигуреност и здравеопазване.

Тези групи са общностите от „последната миля“ – милионите, които нямат достъп до основни здравни услуги, и 100-те милиона души по света, които всяка година са  доведени до  крайна бедност. Те са и 780 –те милиона без достъп до безопасна вода и 2.5 милиарда без адекватни санитарни условия на живот. Това води до ненужно страдание, болест и  преждевременна смърт, вреди на нашите общества и икономики.

COVID-19 удари тежко всички държави, но въздействието му беше най- силно върху онези общности, които  вече бяха уязвими  и с ограничен   достъп до качествени здравни услуги и мерки, предприети за ограничаване на пандемията.

Организациите  на Червения кръсти и Червения полумесец  в Европа и Централна Азия  допринасят за  подобряване на благосъстоянието на хората чрез опазване на общественото здраве, психосоциална подкрепа, първа помощ, реализирането на хигиенни и санитарни програми за уязвими или маргинализирани групи от населението.

Доброволците на ЧК/ЧП заедно със здравните работници на предна линия се борят с пандемията COVID-19 , подкрепят националните здравни системи в животоспасяващи имунизационни действия.

МФЧК/ЧП се присъединява към глобалната кампания на СЗО за изграждане на един по- справедлив и по-здравословен свят, като се призовават лидерите да гарантират, че всеки има право на нормални условия на живот и труд, допринасящи за добро здраве.

Призовават се лидерите да наблюдават неравенствата в здравеопазването и да гарантират, че всички хора,  където и да се намират,  ще имат достъп до качествени здравни услуги.

Световният ден на здравето през 2021 г., призовава за спешни действия за справяне с неравнопоставеността в здравеопазването, с акцент върху  COVID-19.  

От 1964 г. Международният ден на здравето се чества и като ден на здравния работник в България. Нека честитим 7 април- празника на всички лекари, зъболекари, фармацевти и професионалисти по здравни грижи.  Ние вярваме в тях и им благодарим за тяхната всеотдайност и отдаденост в името на най- ценното - Човешкото здраве.

Честит празник!