НОВИНИ

19.03.2021 г.
Българският Червен кръст откри Национален кризисен оперативен център в Лозен
Към него ще оперира и софтуерна система за управление и мониторинг при кризисни ситуации в реално време

Българският Червен кръст откри Национален кризисен оперативен център (НКОЦ) с цел да подобри координацията на дейностите си на национално и регионално ниво. Той се намира на територията на Учебно-логистичния център на БЧК в Лозен, а като част от него е въведена и софтуерна система за управление и мониторинг при кризисни ситуации в реално време. Центърът бе открит от председателя на БЧК акад. Христо Григоров и от генералния директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов. На церемонията по откриването присъства и гл. комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН.


Трите основни функции на НКОЦ, гарантиращи възможно най-ефективна реакция в отговор на евентуални бедствия, аварии и катастрофи, са организация, информация и техническа експертиза. Центърът ще координира и специализираната подготовка за реакция при кризи, която ще включва планиране, тренировки, упражнения, както и дейности свързани с оценка, реагиране и възстановяване. Така ще може да бъде разработена и методология за обучение на различни целеви групи.


 „Щастливи сме, че с откриването на Националния кризисен център, ще имаме възможност  по-лесно да събираме, обменяме и управляваме информация по време на бедствия. Убедени сме, че така ще бъдем възможно най-подготвени да окажем своевременна и адекватна помощ на всеки, който се нуждае от нашата подкрепа“, сподели акад. Христо Григоров.


Кризисният център ще служи като централизирано звено за координация и реакция при кризи, поддържайки система за управление на информацията в реално време. Така информационният поток към организацията и към обществеността ще е навременен, оперативен и актуален, което е предпоставка и за по-ефективна стандартизация и визуализация на данни. Благодарение на това БЧК ще осъществява по-ефективна координация на всички нива, ще може по-успешно да си сътрудничи със съответните държавни органи и по-лесно да поддържа стандартните си оперативни процедури.


Българският Червен кръст продължава активностите си в подкрепа на хората за справянето с пандемията чрез националния онлайн чат за психосоциална помощ и Контактния център за подкрепа, разполагащ с национална гореща линия —  0800 1 1466.