НОВИНИ

09.04.2021 г.
БЧК ПОДНОВЯВА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ВАЖНО!


От 12.04.2021 г. БЧК възстановява провеждането на курсовете по оказване на Първа долекарска помощ на пострадали при ПТП, курсовете за кандидати за водни спасители и заверката на талоните им съгласно условията, описани в Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването на Р България и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.


Записването за курсовете може да се извърши през интернет страницата на БЧКhttp://firstaid.redcross.bg/