НОВИНИ

18.03.2021 г.
Българският Червен кръст стартира онлайн обучения
https://e-training.redcross.bg/

Българският Червен кръст стартира безплатни онлайн курсове за доброволци на теми „Умения за живот“ и „Хигиена“. Те ще се реализират в рамките на платформа за онлайн обучения на организацията, а завършилите ги ще придобият сертификат за придобитите умения. Платформата е част от непрестанните усилия и дейностите в отговор на пандемията от COVID-19 на БЧК и е още едно иновативно средство, чрез което организацията ще може да продължи да оказва обществена подкрепа дори и в извънредно трудните условия.

Курсът „Умения за живот“ е с фокус върху практики, подобряващи социалната интелигентност и психическото състояние, а този на тема „Хигиена“ съдържа специално разработен модул относно мерките за предпазване от разпространение на COVID-19. Двете обучения са част от програмата на БЧК „Дейности в отговор на COVID-19”, финансирана от Американската агенция за международно развитие и подкрепена от Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Като част от нея БЧК вече няколко месеца реализира и информационната кампания „Направи го за тези, които обичаш“.

Обучаващите се имат достъп и до курсове по управление на стреса, сексуално образование и здраве и много други. Всички те са разработени от доброволци и служители на организацията с богат опит и експертиза по различните теми, разделени са на модули и завършват с финален тест.

Всеки, желаещ да научи повече за обученията, може да го направи на


https://e-training.redcross.bg/.