НОВИНИ

13.02.2021 г.
Националната АНТИСПИН кампания

14 февруари - „Обичай безопасно“

Отбелязването на 14 февруари – Ден на влюбените, като част от Националната АНТИСПИН кампания, е традиционна и изключително популярна дейност на БМЧК. По повод този ден младите доброволци ангажират вниманието на своите връстници с нуждата от това да се обичат безопасно и популяризират безопасно сексуално поведение със здравно-образователни материали, презентации, демонстрации, дискусии и други форми, под традиционното мото „Обичай безопасно“.

В условията на пандемията от COVID-19 e препоръчително тези инициативи се провеждат предимно в електронна среда чрез използване на информационните технологии.Целта на всички партньори в реализацията на Националната Кампания, която е координирана на национално ниво от Министерството на здравеопазването, е младите хора да бъдат коректно информирани за възможните рискове от интимното общуване, както и начините те да бъдат ограничени до минимум.


 


Инициативите в страната можа да видите в прикачения файл