НОВИНИ

28.01.2021 г.
БЧК АПЕЛИРА ЗА ОТГОВОРНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

Вече близо година целият свят, в т.ч. и България, се намират в напълно нова и изключително тежка кризисна ситуация, породена от пандемията от COVID-19. За съжаление, динамичната обстановка и новата мутация на вируса, принудиха повечето държави в Европа да въведат максимално строги мерки и ограничения, както и да вземат някои непопулярни решения, имащи пряко отношение към различните общности. Макар и значително по-либерални, въведените противоепидемични мерки у нас са изцяло насочени към опазване живота и здравето на всеки български гражданин. И въпреки че истинското предизвикателство се оказа индивидуалната отговорност на всеки от нас, мерките доказаха, че са работещи.Като най-голямата хуманитарна организация у нас, която подпомага държавните институции в борбата им срещу коронавируса, и която ежедневно се сблъсква с последиците от налаганите ограничения, Българският Червен кръст ясно осъзнава трудността на ситуацията, в която всички ние сме поставени. Вече 11 месеца чрез своите доброволци и областни структури ние не спираме да подпомагаме не само лечебните заведения в цялата страна и медиците, работещи на първа линия, но и хилядите българи, засегнати по един или друг начин от пандемията и нейните неизбежни икономически и социални последици.Твърдо сме убедени, че човешкият живот е безценен, и че силната икономика се движи от здрави хора. Промяната в поведението води до промяна и на моментната картина. Тя може да продължи да се подобрява или да обезсмисли всички положени до момента усилия и да ни върне към заболеваемостта от месеците ноември и декември. Ето защо призоваваме всички към отговорно спазване на наложените противоепидемични мерки. Нека не обезсмисляме жертвата на медиците, които загинаха, изпълнявайки своя дълг към обществото. Нека помним и с болка в сърцата почетем паметта на хората, които напуснаха този свят, поразени от COVID-19. Нека уважаваме денонощните усилия на лекарите, медицинските сестри, лаборантите, фелдшерите и санитарите, които вече близо година рискуват живота си, водейки битка за нашия. Защото няма по-висша ценност от човешкия живот и защото само така ще можем да прегърнем своите близки и да се върнем към нормалността