НОВИНИ

26.01.2021 г.
Над 30 000 души са подпомогнати от БЧK и USAID
Програмата „Дейности в отговор на COVID-19“Програмата „Дейности в отговор на COVID-19“ подкрепи социално слаби граждани и деца в неравностойно положение в цялата страна


Като част от програмата „Дейности в отговор на COVID-19” на Български Червен кръст, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) са подпомогнати над 30 000 социално слаби граждани от цялата страна. Резултатите от инициативата до момента бяха представени на специално събитие, част от информационната кампания „Направи го за тези, които обичаш“, с участието на Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, акад. Христо Григоров, председател на БЧК, и проф. д-р Красимив Гигов, генерален директор на БЧК. На него те разказаха повече за успешното партньорство до момента и обществените активности, които предстоят в отговор на пандемията.Програмата „Дейности в отговор на COVID-19” е част от глобалния апел за помощ на  Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), обявен в отговор на COVID-19. Тя е важна част от продължаващата вече почти година хуманитарна дейност на БЧК в борбата с пандемията. Като част от програмата до момента са организирани над 300 сесии за промоция на хигиенни практики и здравно образование, раздадени са 30 000 комплекта за лична хигиена,  предоставят се 2500 творчески пакета за деца в социално уязвима ситуация и са проведени стотици психологически консултации с граждани от цялата страна. Обединени от каузата за борба срещу пандемията, БЧК и USAID продължават успешното си партньорство като предстои откриването на виртуален диспечерски център, към който се открива и национална безплатна гореща линия. Допълнително, като част от кампанията, стартират и онлайн обучения за доброволци и граждани, както и обучение на специализиран екип от 10 души, част от Националния екип за реагиране при бедствия. БЧК ще стартира и предоставянето на безплатни професионални психологически консултации. Пълната информация за активностите по програмата и резултатите до момента може да бъде да открита на уебсайта на Български Червен кръст тук.„Тази програма е важна, защото тя показа, че когато сме заедно, ръката, която подаваме на хората в нужда, е много по-силна. Тя е важна, защото стигна до хиляди хора у нас“ – заяви акад. Христо Григоров, председател на БЧК.„Бих искала отново да благодаря на Български Червен кръст за тяхната усърдна работа и за изключителния професионализъм, както и да споделя, че наистина ценим всичко, което те правят. За нас е изключително важно, че сега работим заедно, защото само когато сме обединени ще можем да преодолеем тази пандемия“ – заяви Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България.Информационната кампания за COVID-19 „Направи го за тези, които обичаш“ ще продължи до март 2021 г., а целта ѝ е да акцентира върху важността от спазването на противоепидемичните мерки, да предоставя надеждна информация на българските граждани и да се бори с фалшивите новини.