НОВИНИ

18.01.2021 г.
БЧК възобновява провеждането на курсовете по първа долекарска помощ

Българският Червен кръст възобновява провеждането на курсовете по първа долекарска помощ на основание Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването на Р. България при стриктно изпълнение на препоръките за противоепидимични мерки на Националния оперативен щаб и Министерство на здравеопазването на Р. България.