НОВИНИ

18.12.2020 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МИГРАНТИТЕ
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОФИС НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Да се намалят хуманитарните последствия от задържането на мигранти: Време е за алтернативи.18.12.2020 г., БрюкселНа 18 декември – Международния ден на мигрантите, Европейският офис на Червения кръст отправя обръщение към Европейския съюз и неговите страни-членки, да ограничават задържането на мигранти при изпълнение на миграционните си политики.

Неотдавна предложените правни инструменти в рамките на новия Пакт за миграция и убежище, водят до риск от увеличаване прилагането на задържане спрямо мигранти. Това от своя страна има трайно негативно влияние върху психичното здраве и състояние на тези хора. Достатъчно тревожен е фактът, че притесненията за общественото здраве породени от  пандемията от COVID-19, се използват като допълнително извинение за задържането на мигранти. На този фон, ние отново напомняме, че норма трябва да е свободата. Ако има основателни причини за ограничаване на тази свобода, то най-напред трябва да се имат впредвид алтернативи на имиграционното задържане.

Опасенията по отношения на новия Пакт за миграция и убежище са свързани с това, че страните–членки на ЕС все повече ще прибягват до задържането на мигранти. По-специално, новият регламент за скрининг  и допълнителните промени въведени с предложенията през 2016 г. в преработената Директива за условията на прием и  тези през 2018 г. в Директивата за връщане предвиждат задържане  на територията и по границите на страните-членки на ЕС. Освен това, новият Пакт съдържа и ново основание за задържане / риск за обществената или националната сигурност/. Вместо имиграционното задържане да бъде крайна мярка, това развитие на нещата води до обостряне на процесите по прилагането му.

Националните дружества на Червения кръст в Европейския съюз предоставящи хуманитарни услуги в контекста на имиграционно задържане са често свидетели на последиците, които задържането на мигранти оказва  върху тяхното здравословно състояние и переспективите за  интеграцията им. Черпейки от опита на терен на Движението на Червения кръст и Червения полумесец, призоваваме  задържането да не се използва като инструмент за управление  на незаконната миграция. Ние предлагаме да се търсят и реализират алтернативи на задържането, ако е наложително да се лишават мигрантите от тяхната свобода.

Тези алтернативи, обаче да не бъдат други форми на задържане. Те трябва да бъдат пропорционални, наложителни, най-малко ограничаващи и разрешаващи на мигрантите да живеят в обществото. Въпреки, че много от страните-членки на ЕС имат алтернативи на задържането, на практика те често не ги прилагат. Това има сериозни последствия върху мигрантите в ЕС, особено след като те вече са станали уязвими в резултат на несигурните пътувания, които са предприели.

Поради това, че  ЕС определя бъдещите си приоритети относно политиките по убежище и миграция, ние апелираме тези, които взимат решенията да осигурят хуманно управление на миграцията. Негативните ефекти от задържането върху физическото и психично здраве на мигрантите в дългосрочен план не трябва да бъдат подценявани. Дори и относително кратки периоди на задържане могате да окажат неблагоприятни последици върху мигрантите, особено върху децата и другите уязвими групи. В допълнение, лишаването на мигрантите от свобода често води до недоверие към властите и миграционната система, което от своя страна намалява възможностите за разрешаване на отделните случаи.

Необходимо е да бъдат предприети решителни мерки, за да може да се гарантира, че задържането на мигранти ще се прилага само в краен случай и че незаконното влизане в страната, включително при търсене на международна закрила няма да бъде криминализирано. Ние апелираме ЕС и страните-членки на ЕС да гарантират, че деца и други уязвими групи няма никога да бъдат задържани.Повече за дейността на Червения кръст/Червения полумесец може да научите на:  Migration and Asylum – Themes – Red Cross EU Office