НОВИНИ

15.12.2020 г.
Годишен доклад на списание „Лансет“ за климатичните промени и човешкото здраве - 2020 г.
Онлайн събитие на 16.12.2020 г. от 10-12 часа
Списание „Лансет“, Офисът на Световна здравна организация в България, Националният център по обществено здраве и анализи и Българският Червен кръст организират онлайн събитие на 16 декември 2020 г. от 10 до 12 часа, за да представят Годишния доклад и най-новите данни в тази област. 

Докладът, посветен на климатичните промени и човешкото здраве, е съставен от 120 водещи световни експерти от 35 академични институции и агенции на ООН. В навечерието на петата годишнина от Парижкото споразумение и в очакване на 26-ата конференция на страните по изменението на климата, COP26, докладът обсъжда последиците от забавените действия за общественото здраве, както и ползите за здравето, икономиката и обществото от една решителна и бърза реакция.

Нито една държава – била тя богата или бедна – не е застрахована от въздействието на измененията в климата върху здравето на нейните жители. В момента хората по света все по-често се изправят пред екстремни явления - горещи вълни, опостушителни циклони, тропически бури, големи пожари, наводнения, несигурност в снабдеността с храна и вода и променящи се модели на инфекциозните заболявания. Ако не се предприемат спешни действия, климатичните промени ще доведат до още по-големи заплахи за общественото здраве, ще бъде застрашен животът и поминъкът ни и ще бъдат сериозно засегнати здравните системи.

Ако незабавно предприемем мерки в отговор на изменението на климата, това ще доведе до по-чисто небе, по-здравословна хранаи по-безопасни места за живеене, както и ще намали рисковите фактори за бъдещи инфекциозни заболявания. 

Планът за съвместни действия по глобалното възстановяване от COVID-19 и ограничаване изменението на климата предлага подобряване на общественото здраве, създаване на устойчива икономика и защита на околната среда. Времето за действие е кратко.

 

Докладът на сп. „Лансет“ за климатичните промени и човешкото здраве за 2020 г. може да бъде намерен на страница: https://www.lancetcountdown.org/

  

При интерес към темата, можете да се включите в събитието тук https://us02web.zoom.us/j/86363438096