НОВИНИ

10.12.2020 г.
Помощ за деца, пострадали при пътни инциденти
Националният дарителски фонд на БЧК за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия, предостави финансова помощ за лечението и възстановяването на 84 деца от цялата страна с различна степен на увреждания в резултат на пътни инциденти. 

Поради епидемичната обстановка връчването на паричните помощи ще се осъществи от съответните областни съвети на БЧК, съвместно с регионалните структури на МВР - „Пътна полиция” и СБА. 

Благодарение на многобройни благотворителни инициативи на партньорите и на съпричастността на различни институции и дарители до момента Фондът е подпомогнал лечението и възстановяването на 879 деца, пострадали при пътни злополуки от цялата страна. 

Националният дарителски фонд е учреден през 2005 г. и в него членуват Българският Червен кръст, МВР – Пътна полиция, Съюзът на българските автомобилисти, Министерството на транспорта, Министерството на здравеопазването, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, Асоциацията на производителите на автомобили и техните оторизирани представители в България, Българската асоциация на застраховани при катастрофи, Животозастрахователният институт, Медицински център „Булмедика” и др.