НОВИНИ

23.11.2020 г.
В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 БЧК ПОДПОМАГА УЯЗВИМИ ЛИЦА

БЧК продължава да подпомага десетки хиляди хора, засегнати от пандемията в изпълнение на мащабна програма, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП).

Сесии за промоция на здравето и хигиената се провеждат сред 4600 души от ромската общност в областите Стара Загора, Шумен и Ямбол в периода 16-24 ноември 2020 г. със съдействието на Националната мрежа на здравните медиатори. Сесиите са придружени и с раздаване на хигиенни пакети и материали.
Същевременно Българският Червен кръст започна и поетапно раздаване в цялата страна на хигиенни пакети, които съдържат дезинфекционни и перилни препарати, както и лични предпазни средства. До края на месец ноември 2020 г. 30 000 социално слаби граждани от цялата страна, засегнати от разпространението на COVID-19, ще бъдат подпомогнати по програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България“, изпълнявана от БЧК чрез глобалния апел на МФЧК/ЧП, финансирана от USAID.