НОВИНИ

19.10.2020 г.
БЧК открива три нови центъра "Домашни грижи" в Северозападна България

ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ, ХОРА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ


Българският Червен кръст открива три нови Центъра „Домашни грижи“ във Видин, Белоградчик и Монтана. Церемониите по откриването са както следва:  • Център „Домашни грижи“ - Видин - 20 октомври 2020 г. от 11,00 ч.; ул. „Княз Борис І“, № 4;

  • Център „Домашни грижи“ - Белоградчик - 20 октомври 2020 г. от 14,00 ч.; адрес: ул. „Алеко Константинов“ № 5, ет. 1 (в сграда Бизнесинкубатор).

  • Център „Домашни грижи“ Монтана - 21 октомври 2020 г. от 11,00 ч.; адрес: ул. „22 септември“ № 44. 


Ще присъстват: проф. д-р Красимир Гигов генерален директор на БЧК,  представители на местната власт, сред които г-н Златко Живков- кмет на Община Монтана, инж. Борис Николов – кмет на Община Белоградчик, представители на областни администрации Видин и Монтана, на РЗИ-Видин и РЗИ-Монтана, на РД „Социално подпомагане“ и други партньори на местно ниво.


Центровете са създадени по проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", който БЧК осъществява в партньорство с Министерство на здравеопазването,  Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти и с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Общият бюджет на проекта е 3 333 333 евро за период от 4 години.


Новите центрове осигуряват 30 работни места – за медицински сестри и домашни помощници, като всеки един от тях ще предоставя интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда на около 100 потребители – възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. С тяхното създаване се разширява мрежата от Центрове „Домашни грижи“ на БЧК в Северозападния регион на България по модела на четирите Центъра „Домашни грижи“, които функционират в област Враца от 2012 г. досега. Така общият брой на потребителите в проекта ще достигне 700 души.


През следващата година към дейността на седемте Центъра „Домашни грижи“ ще бъдат добавени и услугите телеасистенция и телекеър, което ще даде възможност да бъдат обхванати самотноживеещи уязвими хора от малки и отдалечени населени места в обхвата на трите области – Враца, Видин и Монтана.