НОВИНИ

16.10.2020 г.
БЧК С ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БОРБА С COVID-19
БЧК ПОЛУЧИ ПОДКРЕПА ОТ МФЧК/ЧП И АМЕРИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ДЕЙНОСТИ В ОТГОВОР НА COVID-19
Българският Червен кръст продължава да оказва хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. В продължение на шест месеца. БЧК ще реализира мащабна програма с финансова подкрепа в размер на 690 473.55 лв., предоставена от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Дейностите включват:
• Предоставяне на лични хигиенни пакети на 30 000 социално слаби граждани, засегнати от COVID-19, на информационни материали за превантивни мерки за предпазване от заразяване, за услугите, които БЧК ще предоставя при увеличаване на разпространението на вируса и на достъпа до тях.
• Предоставяне на „Kарти за занимания“ на 2 500 уязвими и нуждаещи се деца, с цел подкрепа за нормално връщане към учебния процес.
• Промоция на здравето и здравни практики сред ромското население в страната, със съдействието на Националната мрежа на здравните медиатори.
• Създаване на Гореща телефонна линия и онлайн чат, като част от Виртуалния център за психосоциална подкрепа, който предоставя възможност за достъп до психологически консултации и по-нататъшна помощ.
• Разширяване на уменията на деца и млади хора за справяне в стресови ситуации.

“Българският Червен кръст ще подпомогне над 30 000 нуждаещи се, живеещи в социално уязвима ситуация, в следствие на пандемията от COVID-19“ - заяви акад. Христо Григоров, председател на БЧК.
„Благодарни сме за подкрепата на МФЧК/ЧП и USAID. Тя ще даде възможност на организацията ни да подпомогне българското общество с жизнено необходими хигиенни материали и информация, както и с предоставяне на възможност за психосоциална подкрепа и директна психологическа помощ. Също така ще ни позволи да бъдем по-добре подготвени при бъдещи кризи от подобен характер“, добави г-н Григоров.