НОВИНИ

08.10.2020 г.
БЧК ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПАРАМЕДИЦИ
На 15.10.20 г., 11 ч. в зала Балкан; НУЛЦ– Лозен стартира вторият курс

На 15.10.2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала “Балкан” на Националния учебно-логистичен център – Лозен, официално ще стартира вторият курс за професионално обучение за професията парамедик по специалността „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”, което съответства на трета степен на професионалната квалификация.


Курсът се организира съвместно от БЧК и Центъра за професионална квалификация „Прогрес и знание“.


Oбучението ще се проведе по програма, съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО, с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра, дневна форма на обучение /съботно-неделна/.


- Първи семестър / теоретична подготовка/;


- Втори семестър /практическа подготовка/;


- Трети семестър /стажантска програма/, ще се провежда в Център за спешна медицинска помощ – София.


Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.