НОВИНИ

30.09.2020 г.
1 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
„Пандемиите: оказват ли влияние на начина, по който остаряваме?“

На 1 октомври отбелязваме Международния ден на възрастните хора. Датата официално е определена на 14 декември 1990 г. с решение на Общото събрание на ООН. Денят има за цел да се повиши осведомеността относно проблемите на възрастните хора, да се отдаде почит и уважение и да се оцени приноса на хората от третата възраст към обществото.  


Темата на Международния ден на ООН за възрастните хора за 2020 г.  е „Пандемиите: оказват ли влияние на начина, по който остаряваме?“


 


Предизвикателствата на времето, в което живеем, поставят всички ни пред сложна ситуация, а децата и възрастните хора винаги са били най-уязвими на промените, които настъпват в света. Пандемията от COVID-19 е актуалното доказателство за това. Въпреки това ние вярваме, че само заедно, с подкрепа и грижа, бихме могли да се справим.


Предвид тревожната демографска тенденция в България: масово застаряване на населението, намаляване на раждаемостта, обезлюдяването на населените места е важно да се обърне по-голямо внимание на конкретните нужди и предизвикателства, пред които са изправени възрастните хора. Голяма част от тях живеят в самота, бедност и болести. Всеки един от тях се нуждае от домашен уют и медицинска грижа. Затова ние високо ценим усилията на работещите в сферата на здравеопазването и социалните услуги и техния съществен принос за доброто здраве на възрастните хора. От изключителна важност за поддържането и подобряването на здравето на хората от третата възраст е сестринството, тъй като работата на медицинските сестри е пряко свързана с поддържането и на менталното здраве на болните.


Световната здравна организация определи 2020-2030 г. като „Десетилетието на здравословното стареене”. Инициативата  е възможност да се обединят правителства, международни организации, професионалисти, академични среди, медии и частният сектор, които в период от десет години да предприемат съвместни действия за подобряване на живота на възрастните хора, техните семейства и общностите, в които живеят. Светът се обедини около Програмата за устойчиво развитие до 2030г и всички заинтересовани страни  поеха ангажимента, че никой няма да бъде изоставен и че всяко човешко същество може да реализира своя потенциал достойно и в здравословна среда.


В света вече има повече от 1 милиард души на възраст над 60 години, като повечето живеят в страни с ниски и средни доходи. Мнозина нямат достъп дори до основните ресурси, необходими за  достоен живот. Много други се сблъскват с редица бариери, които пречат на пълноценното им участие и място в обществото.


Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот”, изпълняван от Български Червен кръст се осъществява в рамките на Българо-швейцарската програма за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения ЕС. Той е един от стожерите за подпомагане въвеждането в България на модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.


Българският Червен кръст подкрепя възрастните хора и чрез своите проекти и програми се стреми да допринася за техния по-добър и достоен живот.


Благодарим на нашите възрастни доброволци с червенокръстки сърца, които високо ценим!