НОВИНИ

24.08.2020 г.
Български отбор на Международно състезание по МХП

Като част от усилията за разпространение и промоция на нормите на Международното хуманитарно право (МХП), БЧК и Регионалната делегация на Международния комитет на Червения кръст в Белград подкрепят участието на представителния отбор на Юридическия факултет на Пловдивския университет в лятно училище и състезание по МХП, организирани от Истанбулския институт по Международно право, Международния комитет на ЧК и Турски Червен полумесец - Kirimli Dr. Aziz Bey International Humanitarian Law Moot Court Competition & Advanced Summer School.


Инициативите са предназначени за студенти по право и ще се провеждат изцяло във виртуална среда. Отборът на ЮФ на ПУ в състав: Тодор Рогошев, Виктория Стоянова и Франческо Ночев е единственият български отбор, който е допуснат за участие в събитието. Студентите са членове на Клуба по МХП към Юридическия факултет, учреден съвместно от БЧК и ПУ “Паисий Хилендарски”.