НОВИНИ

07.08.2020 г.
9 август - 75 ГОДИНИ СЛЕД НАГАСАКИ
Три дни след хуманитарната катастрофа в Хирошима, на 9 август, втора ядрена бомба опустошава град Нагасаки, като незабавно убива 39 000 души.
Днес знаем, че дори ограничената употреба на ядрено оръжие би имала дългосрочно и необратимо въздействие върху човешкото здраве, околната среда, климата и производството на храни - тоест върху всичко, от което зависи животът. Всичко, което заплашва бъдещите поколения и самото оцеляване на човечеството.
Последните изследвания на МКЧК и агенциите на ООН сочат, че никое правителство или международна организация нямат капацитет да отговорят на колосалните хуманитарни нужди след ядрена детонация. Кой тогава ще помага на жертвите на ядрена експлозия и как? Неспособността ни да отговорим на този неудобен въпрос дава да се разбере, че превенцията е единственият отговорен начин на действие.