НОВИНИ

30.06.2020 г.
Domestos България с дарение към БЧК
#staysafe

Domestos България е поредната фирма, която подкрепи Националната благотворителна кампания на БЧК с дарение от 10 000 дезинфекциращи продукта на стойност над 44 000 лв.. Те ще бъдат предоставени на уязвими граждани и на държавни и общински специализирани институции за социални услуги. Благодарение на партньорството ще се осигури редовна дезинфекция и безопасна среда за възможно най-много хора: физически лица, които поради здравословни, възрастови, социални и други, независещи от тях причини, не могат да осигурят задоволяване на основните си жизнени потребности, домове за медико-социални грижи, лечебни и здравни заведения със 100% държавно и/или общинско участие, детски градини, училища и други образователни и културни, държавни и общински институции.