НОВИНИ

19.06.2020 г.
20 юни – Световен ден на бежанеца

Cветовният ден на бежанеца е отбелязан за първи път през 2001 г. с резолюция на Общото събрание на ООН по повод 50-годишнината от подписването през 1951 г. на Женевската конвенция за бежанците, влязла в сила през 1954 г. Датата 20 юни съвпада с влизането в сила през 1974 г. на бежанската конвенция на Африка, приета от Организацията за африканско единство.


На днешния ден почитаме силата и издръжливостта на повече от 68 милиона души по света, прокудени от домовете си поради военни конфликти, природни бедствия, икономически кризи. Преместването на такава огромна група хора е безпрецедентно от Втората световна война насам, сочат данните в доклада „Глобални тенденции“ на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН), според който на всеки три секунди един човек е принуден да напусне родното си място.


Никой не избира доброволно да бъде бежанец. Българският Червен кръст е съпричастен към съдбата на тези хора. Съвместно с Държавната агенция за бежанците, БЧК работи в тясно сътрудничество с представителството на ВКБООН у нас за усъвършенстване на законодателството, практиката и административния капацитет за посрещане на предизвикателствата, свързани със закрилата на бежанците.


За 2019 г. Бежанско-мигрантската служба към БЧК е подпомогнала 4 173 души от Сирия, Афганистан, Ирак, Пакистан, Иран, без гражданство, търсещи и получили закрила в 7-те центъра на ДАБ при МС и живеещи на външни адреси. Предоставена е хуманитарна помощ от храни, лекарства, хигиенни материали, дрехи, обувки, учебни пособия и др., проведени са социални консултации, информационни сесии, курсове по български език, оказано е съдействие за медицинска помощ, социално подпомагане, намиране на работа, жилищно настаняване и др.