НОВИНИ

28.05.2020 г.
Работна среща за сигурността на лято 2020

На проведената работна среща между министъра на туризма Николина Ангелкова, председателя на БЧК акад. Христо Григоров и Антон Налбантов, директор на Водноспасителната служба на БЧК, бе заявено, че няма да се допусне по никакъв начин риск за живота и здравето на туристите на плажовете. „Заедно с Българския Червен кръст работим активно за гарантиране на безопасна почивка на туристите през лятото и ще осигурим надеждно водно спасяване на морските плажове“, заяви министър Ангелкова.

В приетите промени в Закона за здравето в разпоредбата за водното спасяване се дава правна възможност за лято 2020 да се намали броят на спасителите на някои плажове, но единствено по преценка на Министерството на туризма според заетостта и географското им разположение. Министър Ангелкова бе категорична, че няма да се прибягва до това за сметка на сигурността и здравето на туристите. Тя и представителите на БЧК обсъдиха възможността за осигуряване по двама спасители на пост, както и достатъчен брой спасители за цялото работно време на плажа.


Акад. Христо Григоров изрази задоволство от успешната съвместна работа с Министерството на туризма и увереност, „че въпреки кризата лято 2020 г. ще е възможност отново да докажем, че България е сигурна дестинация за българските и чуждестранните туристи“.


На срещата беше подчертано, че промените в Наредбата за водното спасяване, които предстои да бъдат приети от Министерския съвет, се базират изцяло на предложенията на БЧК. Проектопромените предвиждат на територията на националните курорти спасителните постове да бъдат разположени на разстояния от по 100 м, а на останалите плажове - по 150 м.


Бяха дискутирани възможностите за по-нататъшно партньорство, за да се осигури безпроблемно пребиваване на морските ивици при новите условия, породени от пандемията от COVID-19.