НОВИНИ

27.04.2020 г.
ЩЕДРО ДАРЕНИЕ ПОМАГА НА БЧК В БОРБАТА С COVID-19

Българският Червен кръст получи дарение в размер на 300 000 лв. от „ИНТРЪСТ“ ЕАД, с едноличен собственик Делян Пеевски. По волята на дарителя средствата ще бъдат използвани за подпомагане на социално слаби граждани и на хора, изпаднали  в крайна нужда вследствие на извънредното положение,  породено от епидемията от коронавирус.Дарението е от изключителна важност и за подпомагане на действията, предприети от Българския Червен кръст, за ограничаване на разпространението на епидемията и лечението на заразените, в борбата за живота и здравето на всеки човек.


Ръководството на БЧК изказва дълбока благодарност към дарителя за благородния жест на съпричастност.