НОВИНИ

09.04.2020 г.
БЧК НАБИРА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ ЗА ДОБРОВОЛЦИ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

 Българският младежки Червен кръст, по инициатива на Министерството на здравеопазването, стартира кампания за набиране на доброволци сред студентите медици за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19.


Кампанията цели да проучи желанието на обучаващите се студенти в последните курсове на медицинските специалности към Висшите училища в Република България да вземат участие като доброволци в борбата с COVID-19, както и тяхното набиране. Тези съвместни дейности, както и активирането на допълнителен ресурс от студенти-доброволци ще доведе до по-висока степен на готовност за реакция в случай на усложняване на настоящата епидемиологична обстановка. 


Всички желаещи трябва да попълнят приложения електронен формуляр: https://forms.gle/6KLENCkJW53wVtkRA


Цялата информация ще бъде обработена от БЧК и предоставена на Министерство на здравеопазването, което ще извърши организацията по разпределението на доброволците за участие в определени дейности, съобразно техните знания, умения и  съобразно спецификата и потребностите на конкретната ситуация.


Кампанията е подкрепена от Националното представителство на студентските съвети в Република България  и Асоциацията на студентите медици в България.