НОВИНИ

31.03.2020 г.
Бежанско-мигрантската служба към БЧК открива гореща телефонна линия

От 1 април, Бежанско-мигрантска служба към БЧК открива гореща телефонна линия за осведоменост и подкрепа в периода на въведеното извънредно положение, на лица, търсещи и/или получили международна закрила, които владеят следните езици: арабски, персийски, пащу, турски, английски и френски.   Всеки ден от 10:00 ч до 20:00ч. ще се предоставя информация за актуалните мерки и препоръки, които трябва да се спазват по време на обявеното извънредно положение поради COVID-19, както и информация за възможна подкрепа от БЧК.