НОВИНИ

19.03.2020 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подкрепа за решенията на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб

Д Е К Л А Р А Ц И Я


От името на управителните съвети на:


Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по неврология, Българско дружество по кардиохирургия, Българско дружество по белодробни болести, Българско дружество по ендокринология, Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, Български Червен кръст, Българско дружество по инфекциозни болести


В разгара на световната пандемия от коронавирус са необходими безпрецедентни мерки. Подкрепяме решенията на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб и съветваме нашите пациенти, които са сред най-рисковите групи, както и техните семейства, да спазват препоръките за социална изолация и всички превантивни методи за ограничаване разпространението на инфекцията в обществото.


                18.03.2020г.                                                  


Председатели на УС на:


                Дружество на кардиолозите в България, Доц. Д-р Мария Токмакова


                Българско дружество по неврология, Акад. Проф. Д-р Иван Миланов


                Българско дружество по кардиохирургия, Проф. Д-р Генчо Начев


                Българско дружество по белодробни болести, Доц. Д-р Владимир Ходжев


                Българско дружество по ендокринология, Проф. Д-р Анна-Мария Борисова


                Българско национално сдружение по оториноларингология, проф. Д-р Карен Джамбазов


                Български Червен кръст, Акад. Д-р Христо Григоров


                Българско дружество по инфекциозни болести, проф. Д-р Татяна Червенякова