НОВИНИ

16.03.2020 г.
ДЕЙНОСТИ НА БЧК ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

Българският Червен кръст осъществява превантивни мерки за ограничаване разпространението на коронавируса и следи непрекъснато развитието на епидемиологичната ситуация, както и текущата информация от Националния оперативен щаб, от Министерство на здравеопазването, СЗО, МФЧК/ЧП и я разпространява чрез структурата на БЧК, интернет страницата, във Фейсбук и в Инстаграм. В социалните мрежи са публикувани линкове към достоверни източници и инструкции за правилно поведение, за спазване на стриктна хигиена – лична и на работното място, за предпазване от вируса при пътуване, за справяне със стреса и др.


Съобразно препоръките на Националния оперативен щаб БЧК преустанови провеждането в цялата страна на курсове, обучения и прояви с участие на множество граждани.


Директорите на секретариатите на областните структури на БЧК са членове на областните кризисни щабове и съдействат на държавните институции, като предоставят, при необходимост хуманитарна помощ от бедствения резерв на организацията – напр. болнични легла за оборудване на нови помещения в болниците /в Русе и София/.


Отворена е и съвместна гореща телефонна линия на община Пловдив и БЧК-Пловдив, където психолози на Червения кръст консултират гражданите за поведение в епидемиологичната обстановка и оказват подкрепа на изпаднали в повишена тревожност.


В централната складова база на БЧК в с. Лозен се съхраняват закупените от правителството предпазни маски, облекла и дезинфекционни консумативи, като БЧК осигурява логистика при предоставянето им на ръководителите на РЗИ в цялата страна. Тази подкрепа за правителството ще продължи и при очакваните следващи доставки.


При спазване на всички епидемиологични инструкции, организацията предоставя чрез центровете си Домашни грижи в цялата страна необходимите здравни грижи и належащи социални услуги на възрастни, болни и самотно живеещи хора. Хранителни пакети на възрастни хора ще бъдат предоставяни и от програмата на БЧК и БИЛЛА „Купи и дари“.


Ръководството на БЧК е в непрекъсната връзка с Националния оперативен щаб и организацията е в готовност да продължи подпомагането на усилията на държавата за справяне с епидемиологичната ситуация.