НОВИНИ

19.02.2020 г.
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
РАБОТНА СРЕЩА

Националният център по обществено здраве и анализи, съвместно със списание „Лансет“, Българския офис на Световната здравна организация и Българския Червен кръст организират провеждането на работна среща “Lancet Countdown on Health and Climate Change”.

Ще бъде представен последният доклад на сп. „Лансет“ за неблагоприятните последици от климатичните промени върху човешкото здраве. Докладът е изготвен от 35 експерти от водещи световни институции и се представя ежегодно на срещите на ООН за климатичните промени (Conference of Parties – COP), както и на тематични работни срещи в около 40 държави по света. Събитието се организира за първи път в България.

Фокусът на работната среща ще бъде върху възможностите за адаптация, планиране и устойчивост на здравните системи към изменението на климата. Ще бъдат изнесени и презентации на български експерти по темата.