НОВИНИ

05.03.2020 г.
ОБУЧЕНИЕ НА ПАРАМЕДИЦИ

Националният учебен център на БЧК в партньорство с Центъра за професионално образование „Прогрес и знание“ стартира обучение по професия „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” - трета степен на квалификация.

Обучението ще започне в края на месец април и ще се проведе по програма съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. То е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра:

    Първи семестър - теоретична подготовка;

    Втори семестър - практическа подготовка;

    Трети семестър - стажантска програма, която ще се провежда в Центъра за спешна медицинска помощ – София.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.

Цената на обучението за целия курс е 2500  лв. (две хиляди и петстотин),  платими на пет вноски. Първа вноска – 600 (шестстотин) лева.

Срок за подаване на документи: от 17.02.2020г. до 24.04.2020г. Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО „Прогрес и знание“ с адрес: гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1.

Необходими документи:

1.    Заявление (образец)

2.    Диплома за средно образование (оригинал и копие)

3.    Лична карта

4.    Шофьорска книжка (категория В, М)

5.    Медицинско свидетелство

6.    Снимки – 4 бр. паспортен формат

7.    Документ за платена такса (първа вноска)

Заплащане на таксата за участие в курса се извършва на каса в НУЛЦ на БЧК – Лозен, с адрес: с. Лозен, ул. „Половраг” 31, или по банкова сметка:

БАНКА – UNICREDIT BULBANK

IBAN: BG98UNCR96601010037800

BIC: UNCRBGSFЗа повече информация – 0879 86 44 67; 0876 44 97 25; 0882 98 89 02; 0887 60 12 20; e-mail: progressiznanie@gmail.com; nulc_lozen@redcross.bg