НОВИНИ

09.01.2020 г.
УСТАВНИ СРЕЩИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ
#BRC #IFRC #100voices

Във връзка със 100 годишнината на Федерацията, по време на Уставните срещи, проведени през м. декември 2019 г., БЧК участва в инициативата за споделяне на истории на жени, допринесли за успеха на своята организация на местно, национално ниво или в Движението! Жените играят важна роля в Движението на ЧКЧП, те заслужават признание и уважение, техните гласове заслужават да бъдат чути. 

Проектът 100 гласа показа колективни и индивидуални ангажименти и приноса на жените във всички краища на света. Историите на тези жени имат място в общата ни история, те вдъхновяват и могат да бъдат модел.

 БЧК номинира за участие в инициативата Виолета Радева, директор на секретариата на областната организация на БЧК - Бургас, като пример на екипна работа, работа с общественици, партньори и доброволци и отлични резултати в хуманитарната дейност.

Една от Резолюциите, приети по време на Уставните срещи, се фокусира върху ангажираността и значението на насърчаването на жените лидери в НД и Движението.
Снимки от павилиона за инициативата, свързана с изразяване на признателност за ролята на жените и техния принос, вдъхновяващи примери на жени в Движението

https://www.glowred.org/?fbclid=IwAR2mgDVzVgS493so3koyRXin2xYplKD6fvD6_GQFRqrteHPS2oPBozh-4hY

https://www.glowred.org/voices/violeta-toncheva-radeva/?fbclid=IwAR3yINoJwzyVjaXGmn_HgWwYIZrsyadwDoQQECWV2Ysko5v6FwCIe32xz2k

По време на 22-рата сесия на Общото събрание на МФЧК/ЧП, което се проведе между 5 и 7 декември 2019 г., в гр. Женева, Швейцария, беше прието и ново лого, с което да се подобри и улесни визуалното представяне на Федерацията.Това лого заменя старото и ще бъде използвано за онагледяване на хуманитарните дейности, осъществявани от МФЧК/ЧП.

Обобщение от участието на делегацията на БЧК на Уставните срещи: