НОВИНИ

13.12.2019 г.
СТРАТЕГИЯ 2030 НА МФЧК/ЧП
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец одобри Стратегия 2030

Генералната асамблея на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и на Червения полумесец (МФЧК/ЧП) одобри нова смела визия за следващото десетилетие.
Тя е залегнала в Стратегия 2030 и има 3 основни цели: предвиждане, реакция и бързо възстановяване от кризи; безопасен, здравословен и достоен живот; обединяване на хората в приобщаващи и мирни общности.
Стратегията дефинира и пет глобални предизвикателства: климатичните и екологичните кризи; бедствията; нарастващите различия по отношение здравето и благополучието; миграцията и идентичността; ценностите и включването.
От Международната федерация отчитат, че за постигането на успех са необходими усилия по отношение на: участниците в процеса на местно ниво; доброволчеството; доверието и отчетността; ефективността на работата в мрежа; влиянието върху хуманитарните действия; извършването на дигитална трансформация; финансиране на бъдещето
Според генералния секретар на МФЧК/ЧП Елхадж Ас Си, който се обърна към делегатите на Общото събрание, за да бъдат релевантни и ефективни дружествата трябва да действат единно и да се адапрират към непрекъснатите промени. “Трябва да помним колко ценно е да служиш на хората в нужда. Стратегия 2030 ни дава необходимата рамка, така че да можем да се адаптираме. Важно е всяко дружество да насочва дейността си към решаването на проблеми от местен характер”.