НОВИНИ

04.11.2019 г.
НОВ МОДЕЛ ЗА ДИСТАНЦИОННА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ И САМОТНИ ХОРА


„Темата, която ще се дискутира днес е изключително важна, имайки предвид застаряващото население, не само в България, но и в Европа. Искам да благодаря на нашите норвежки приятели и партньори, които направиха всичко възможно тази програма да се реализира в България“. Това каза председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров при откриването на националната конференция “Иновативни решения в грижите за възрастни хора”, която се проведе днес в централата на организацията.


В обръщението си към участниците в конференцията зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова подчерта, че домашните грижи за възрастните в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания е във фокуса на приоритетите на Министерството на труда и социалната политика от много години. По думите ѝ целта на пилотния проект е в следващите 4 години около 750 уязвими възрастни хора да бъдат подпомогнати в домовете си в 7 общини от Северозападния регион. Неговото изпълнение е навременно „тъй като в момента работим и по подзаконовата нормативна уредба на новия Закон за социалните услуги. При апробирането на механизма за дистанционно наблюдение на възрастните хора ще има възможност за неговото правно регулиране и изпълнение на следващи стъпки от Националната стратегията за дългосрочна грижа.“, каза още зам.-министър Русинова.


Ръководителят на проекта и зам.-генерален директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска сподели, че реалността в България изисква повече гъвкавост. „Нашият опит показва, че е необходимо предоставяне на домашни грижи на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в домашна среда. Затова трябва да насочим усилия към това, хората да останат по-дълго в своите домове, където да получават адекватна здравна и социална услуга, а новите технологии ще ни помогнат те да бъдат наблюдавани“.


Според д-р Тодоровска домашните грижи са важен елемент от цялостната система за обезпечаване услугите в здравеопазването. Тя изтъкна, че основните задачи на проекта са свързани с изграждане на пилотна система за създаване на иновативни услуги, използвайки опита на Норвегия; ангажиране на мултидисциплинарни екипи от специалисти в областите на здравните грижи и  социалните услуги, обучени за нуждите на домашните грижи; създаване на платформа за доставяне на телеасистенция/телекеър за други заинтересовани страни, за съвместна работа в посвещаването на тези качествени и устойчиви здравно-социални услуги, както и  изработване на предложения за нормативни изменения с цел приложения на услугата телеасистенция в широка основа за бъдещето.


Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ ще се осъществява областите Враца, Видин и Монтана. Центрове ще бъдат изградени във Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Монтана, Видин и Белоградчик,  както и извън тези основни населени места, в техните прилежащи села, тъй като в тях е концентрирано възрастно население, което има затруднен достъп до здравни, социални услуги. Целевата група на проекта са хора над 50 г. с хронични заболявания и трайни увреждания. Той се осъществява в рамките на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и е на обща стойност  3 333 333 евро.


В събитието участваха Цветана Герджикова – ръководител на програмния оператор към МОН, Грете Одегард – Първи секретар в Посолството на Норвегия за Румъния и България, директорът на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ проф. д-р Асен Балтов, представители на АСП, АЗ, НАПОО, НЗОК, БЛС, БАПЗГ, СЗО-България, Световна банка, на целевите общини, Национална пациентска организация, Каритас-България, Норвежка асоциация на местните и регионални власти, Западен университет по приложни науки-Берген, представители на общини от западната част на Норвегия и др., а своя опит с опит с дистанционното наблюдение на физиологични показатели в реално време сподели националният консултант по кардиология проф. д-р Иво Петров.