НОВИНИ

14.10.2019 г.
БЧК в подкрепа на донорството

Българският Червен кръст подкрепя инициативи, фокусиращи вниманието на обществото към хуманния акт на донорството и трансплантацията. широкото популяризиране на информация относно стотиците хора, които се нуждаят от трансплантация като единствен начин за оцеляване, ще допринесе за стимулиране и насърчаване на гражданите към по-отговорно поведение, когато се касае за спасяване на човешки живот.

Подобряването и разширяването на партньорството и взаимодействието между институции, пациентски и неправителствени организации и фондации, имащи отношение по въпросите на донорството, както и подкрепата на държавата в тази област ще спомогнат значително за доближаването на България до европейските стандарти в сферата на донорството и трансплантациите.

У нас в момента над 1100 души чакат за трансплантация на органи. От началото на 2019 г. реализираните донорски ситуации са 12, което даде шанс за живот на 36 българи и на 7 чужденци.