НОВИНИ

10.10.2019 г.
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
12.10 2019 г. от 9.30 ч. в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен

На 12 октомври 2019 г. (събота) от 9.30 ч. в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен, Българският Червен кръст организира петото национално състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и познания за техните права. В него ще участват повече от 75 души над 60 години от 15 области на страната.

Инициативата е част от дългосрочната политика на БЧК за активен и здравословен живот на възрастните хора.

Участниците в отборите са обучени предварително от областните организации на БЧК в страната. Те ще преминат през 15 състезателни пункта, където трябва да се справят със задачи за оказване на първа долекарска помощ при спортни, битови и автомобилни инциденти, ще окажат психосоциална подкрепа на пострадали при бедствия и ще покажат познания за правата на възрастните хора.Очакваме Ви на 12 октомври 2019 г. от 9.30 ч. в НУЛЦ на БЧК – Лозен.