НОВИНИ

26.09.2019 г.
РАННАТА ДЕФИБРИЛАЦИЯ ПОВИШАВА ШАНСОВЕТЕ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ
Кръгла маса относно оказването на първа помощ

“Годишно в Европа от сърдечен арест умират 400 хил. души, а в България те са около 10 хил. Голям процент от случаите на сърдечен арест настъпват в присъствието на други хора, и ако околните се намесят в първите 3-5 минути, шансът пострадалият да оцелее е 50-80 процента”. Това каза генералният директор на Българския Червен кръст проф. д-р Красимир Гигов по време на кръгла маса на тема: “Повишаване на информираността на обществото за сърдечния арест и възможности за прилагането на своевременна дефибрилация от немедицински лица с помощта на автоматичен външен дефибрилатор (АВД)”. Той подчерта, че дори и един човешки живот да бъде спасен, това би било огромен успех, но спасените ще бъдат много повече. “Дефибрилатори могат да бъдат поставени на летища, в полицейските коли, в търговски центрове и други места, на които има много хора“, каза още проф. Гигов, който лично постави първия АВД във фоайето на централата на БЧК. В момента в три от базите на Планинската спасителна служба на БЧК също има поставени дефибрилатори, като почти всички спасители са обучени да работят с тях.

По време на форума председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова изрази подкрепата на законодателния орган и пое ангажимент да се търсят варианти за промяна на нормативната уредба, за да се създаде възможност за прилагане на автоматични външни дефибрилатори.

В кръглата маса участваха и представители на  ГД  „Национална полиция“ – МВР, Центъра за спешна помощ – София, БЛС, Националната система 112, на водещи лечебни заведения като УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Св. Екатерина“, УМБАЛ „Св. Анна“, членове на експертни съвети към МЗ, сдружения и др.
Присъстващите се обединиха около следното становище:

СТАНОВИЩЕ


На участниците в Кръгла маса относно оказването на първа помощ при внезапен сърдечен арест и използването на автоматични външни дефибрилатори в БългарияВъв връзка с Декларацията на Европейския парламент, в която Европейската комисия и Европейският съвет насърчават страните членки на ЕС да осъществяват обществени програми за използване на автоматични външни дефибрилатори АВД и обучение на населението и във връзка с предприетите действия от страна на Комисията по здравеопазване в 44 НС на Р България, взимайки под внимание, че:

Внезапният сърдечен арест е най-значимата причина за преждевременна смърт и жертвите в България са над 10 000 души годишно,

Незабавно оказаната първа помощ и ранната дефибрилация повишават вероятността за спасяване до  50-70 %,

Българският Червен кръст, заедно с участниците в кръглата маса, заявяваме своята позиция и готовност:

Да се стартира кампания за популяризиране сред населението на резултатите при оказване на първа помощ чрез КПР и използване на АВД при настъпил внезапен сърдечен арест.

Да се насърчава създаването и осъществяването на програми за поставяне на АВД на обществени места и обучение на населението, вкл. на младежи, за действие при сърдечен арест по съвременните насоки на световните организации.

Да се предприемат действия в съответствие с Декларацията на ЕП от 2012 г. за промени и адаптация в нормативната база, подпомагаща извършване на КПР и дефибрилация от немедицински лица.

Да се включим като партньори в отбелязването на Световния ден на рестартирането на сърцето – 16 октомври, което ще бъде първа стъпка за съвместни дейности.Участници в кръглата маса:

Д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване в НС

Проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК

Д-р Антония Първанова – Европейска асоциация „Сърце“

Проф. д-р Николай Младенов – главен координатор по Спешна медицина към МЗ

Д-р Ана Николова – УМБАЛ „Св. Анна“, Експертен съвет по Спешна медицина

Д-р Искрен Гарвански – Експертен съвет по кардиология

Проф. д-р Димитър Петков – УМБАЛ „Св. Екатерина“

Д-р Стоян Борисов – Български лекарски съюз

Д-р Васил Трайков – Сдружение по кардиостимулация и екетрофизиология

Д-р Десислава Кателиева национална асоциация на работещите в СМП

Д-р Благомир Здравков – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Д-р Нина Ръсина – Център за спешна медицинска помощ – София

Красимир Димитров – директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в Столична община

Инсп. Мария Ботева – ГД „Национална полиция“ – ОПП – МВР

Гл. инсп. Димитър Мичев – ГД „Национална полиция“ – ОПП – МВР

Сотир Лазаров – ГД „ПБЗН“ – МВР

Наталия Николова – ГД „ПБЗН“ – МВР

Лора Върбанова – СД „ПБЗН“

Стефан Стефанов – СД „ПБЗН“

Констанца Бойкова – ДНС 112 – МВР

Малвина Биримирска – ДНС 112 – МВР

Петя Недкова – БАПЗГ

Марияна Манушева – Фондация „Първите три минути“

Андриан Георгиев – Фондация „Първите три минути“