НОВИНИ

24.09.2019 г.
КРЪГЛА МАСА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АВТОМАТИЧНИ ВЪНШНИ ДЕФИБРИЛАТОРИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ СЪРДЕЧЕН АРЕСТ
Ранната дефибрилация повишава шансовете за спасяване на човешки живот с 50 – 70 %

Българският Червен кръст организира Кръгла маса на тема: “Повишаване на информираността на обществото за сърдечния арест и възможности за прилагането на своевременна дефибрилация от немедицински лица с помощта на автоматичен външен дефибрилатор”. Тя ще се проведе на 25 септември 2019 г. (сряда) от 10:30ч. в зала „Музейна“ на БЧК, бул. „Джеймс Баучер“ 76.
Във форума ще участват: генералният директор на БЧК проф. Красимир Гигов, председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова, д-р Антония Първанова, директорът на дирекция „Медицински дейности“ в МЗ д-р Ивиан Бенишев, главен инспектор Димитър Мичев и инспектор Мария Ботева от ГД „Национална полиция“ – МВР, директорът на ЦСМП – София д-р Георги Гелев, главният секретар на БЛС д-р Стоян Борисов, представители на Националната система 112, на водещи лечебни заведения (ВМА, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Св. Екатерина“), НЗОК и др.
Поводът за провеждането на събитието е необходимостта от създаването на програми за поставяне на автоматични външни дефибрилатори (АВД) на обществени места и обучение на населението, вкл. младежи, за действия при сърдечен арест. Наличието на единна рамка и становище от страна на институциите и неправителствения сектор в тази сфера биха били и в унисон с Декларацията на Европейския парламент от 14 юни 2012 г., чийто вносител е д-р Антония Първанова, и в която се призовават страните-членки на Европейския съюз за насърчаване на обучението и за използването на автоматичен външен дефибрилатор и от немедицински лица с цел значимото увеличаване на шанса за оцеляване на пострадал с внезапен сърдечен арест.
По време на Кръглата маса ще бъде демонстрирана употребата на АВД, който ще бъде поставен във фоайето на централата на БЧК и ще бъде огласена позицията на Европейския съвет по ресусцитация.