НОВИНИ

13.09.2019 г.
Световен ден на първата помощ
10.00 ч. в Борисова градина

По повод Световния ден на първата помощ, който по предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец МФЧК от 2000 г. се отбелязва  във втората събота на септември, Столичната организация на БЧК организира празник  на 14 септември от 10.00 ч. в Борисова градина – близо до площадката пред каменното слонче /пред бюст паметниците на Хр. Ботев и В. Левски/.


Мотото на Световния ден тази година е „Първа помощ за всеки”, като фокусът на изявите ще е насочен към социално изключени по редици причини хора. За участие в празника СО на БЧК е поканила  доброволци на организацията, граждани, здравни медиатори от районите, работещи с ромски общности, бежанци.


На празника членове  на Младежкия авариен екип – София ще демонстрират основни техники за оказване на първа помощ. От екипа ще бъде разиграна ситуация на пътно –транспортно произшествие с условно пострадали хора, на които ще бъде оказана първа долекарска помощ. На обособени с шатри места ще бъдат показани различни превръзки; медицинско лице ще измерва кръвно налягане на гражданите;  ще бъдат разпространявани нагледни и информационни материали, свързани с първата помощ и пътната безопасност. В 12.00 ч. всички участници и гости ще се хванат за ръце и ще образуват традиционната в цял свят «Човешка верига» в подкрепа на първата помощ за всички нуждаещи се. 


Заповядайте на 14.09.2019 г. /събота / от 10.00 ч. в Борисова градина – площадката пред каменното слонче!                                                                       


За повече информация: Спаска Тасева – Зам.-директор на Столична организация на БЧК;  тел. 0888273065