НОВИНИ

30.08.2019 г.
Международен ден на безследно изчезналите
Trace the Face - www.tracetheface.org

На 30 август светът отбелязва Международния ден на безследно изчезналите. Той се провежда по инициатива на роднините на хиляди хора в страните от Латинска Америка, считани за изчезнали по време на въоръжени конфликти и вътрешни безредици, и с подкрепата на Международния комитет на Червения кръст.

Най-малко 139 000 случая на изчезнали лица са регистрирани и се следят от мрежата за „Предаване на семейни съобщения” на Международния ЧК и в частност на Националните дружества в края на 2018 г.  А през юни 2019 г. – статистиката отчита 145 000 случая. Цифрата за 2018 г. е повече от двойна в сравнение с тези от преди 3 години. В същото време страни като Нигерия, Йемен, Ирак, Афганистан и Сирия стават все по-голямата част от „отворените наскоро“ случаи, като едновременно с това се следят и тези, които са открити за  страни като Шри Ланка, Западните Балкани, Ливан и Нагорни Карабах. Това е само част от всички случаи на изчезнали хора, за които се смята, че са в неизвестност по света поради минали и/или все още продължаващи въоръжени конфликти, ситуации на насилие, природни бедствия и миграция. За да отговори на нуждите на загубилите връзки семействата, МКЧК подпомага, съвместно с националните дружества провеждането на дейности, съвместни програми, които включват икономически, правни, административни, психично-здравни и психо-социални дейности. Те бяха реализирани в 13 проекта през 2018 г., като над 5 500 семейства на изчезнали лица се възползваха услугата. Български Червен кръст предоставя безплатна услуга за възстановяване на семейни връзки между членове на  разделени семейства. „Търся близките си!” – Зовът, зад който стоят хората, работещи за възстановяването на контакта между загубили връзка семейства, близки, приятели.„Открий лицето” - Trace the Face!                                                                                                                                                                                Проектът  „Открий лицето” е върхът на айсберга в работата, която се извършва по отношение на „възстановяване на семейни връзки”. На загубилите, помежду си, контакт семейства от особена важност е откриването на някакви новини за своите близки. Първата причина поради която повечето мигранти подават молба,  за търсене на техните близки по пътя на мигранта в Европа. При пътуване с лодка, влак или друго транспортно средство, както и при прехвърлянето през границите, членовете на едно семейство бива разделено по ред причини – загубен телефон, отделни камиони, лодки, разпръскване на семейството при стрелба от страна на гранична полиция и т.н. Загубата на телефона и контакти, когато семействата са в движение е една основните причини за загуба на контакт за дълго време. Няколко мерки за предотвратяване на това могат да предприемат самите мигранти (запаметяване на телефонни номера, даване на взаимно ясни места за среща в случай на раздяла например), както и органите (запазване на семейното единство, гарантиране на безопасно преминаване за миграция и ефективни политики за убежище) Също така, много от мигрантите не знаят за услугата „Възстановяване на семейни връзки” (ВСВ) услуги и „Открий лицето”. „Открий лицето” разполага и с най-новата услуга – „Открий лицето – ъгъл”, където може да се проверяват фотографии на заявители, които търсят роднините си, изчезнали по пътя. Тези ъгли са достъпни на френски, английски, дари, пущу, арабски и сомалийски. В най-общи линии това е интерактивен щанд, където мигрантите могат да разглеждат „Открий лицето“, търсейки изчезнал роднина. Целта на услугата е да се направи Trace The Face по-достъпен за мигрантите, да им се осигури удобен за потребителя инструмент и да се направи услугата по-популярна. Подобни ъгли ( в пробен етап) са разгърнати (общо 9) в Германия (Берлин, Дюселдорф и Хамбург), в Италия (Винтимилия; Брезо и Лече) и Франция (Лион, Лил и Париж) в центровете за настаняване и информация за мигранти. Достъпни са  на френски, английски, дари, пущу, арабски и сомалийски и съдържат интегрирани аудио ръководства за улесняване на пътуването на този, който го ползва.


На днешния Международен ден на безследно изчезналите, помогнете ни да разпространим инициативата, споделяйки:            website: TRACE THE FACE     Trace the Face for migrants


За повече информация, моля обърнете се към:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ , 1407 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Бул. Джеймс Баучер 76. ; Телефон 1: (+359 2) 49 23 039;

Телефон 2: (+359 2) 49 23 040; E-mail: tracing@redcross.bg">tracing@redcross.bg