НОВИНИ

08.08.2019 г.
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПОДКРЕПА НА ОБЩЕСТВОТО
Споразумение за сътрудничество между БЧК и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров и председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) генерал от запаса Златан Стойков подписаха споразумение за сътрудничество, с което затвърдиха традиционно добрата съвместна работа между двете организации, а работна група ще подготвя ежегоден план за работа.

БЧК и СОСЗР ще си взаимодействат по въпросите свързани с информираността за Международното хуманитарно право, подпомагане на населението в случаи на бедствия, аварии и кризи, организиране на обучения по първа долекарска помощ .

В церемонията по подписването участваха още заместник-председателят на СОСЗР генерал-майор от запаса Васил Върбанов и председателят на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов, който е дългогодишен деятел на БЧК.